VÝCVIKOVÝ BĚH 2018-2022

 

První setkání 2. běhu psychoterapeutického výcviku proběhlo ve dnech 13. - 15. 6. 2018.
Setkání proběhlo  v Ekocentru Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou; probíhat zde budou i další setkání po celých 5 let.

  • Čekají vás podnětné diskuze, sebezkušenost a trénink dovedností.
  • Věnovat se vám budou 4 lektorky a 3 supervizoři. 
  • Každý frekventant bude mít svého konzultanta, svoji klíčovou osobu, se kterou bude mít v průběhu možnost konzultovat svoje posuny a případné potíže.
  • Jedním z hlavních cílů je naučit frekventanty pracovat se sebou a s reflektováním své práce jako základním nástrojem terapeuta v postmoderních přístupech.
  • Různé terapeutické školy, hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdroj inspirace pro vlastní (originální) práci.

Lektorský tým: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Naďa Kostková, Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS

Supervizoři: MUDr. František Matuška, Mgr. Jan Hesoun, PhDr. Eva Linhová

 194_Prehled_terminu_konani_TP18.pdf (37kB)

TOP