PŘIHLÁŠKA

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku.
Na pohovor je možné přihlásit se formou vyplnění přihlášky ZDE . Do tří dnů od přihlášení uhraďte, prosím, registrační poplatek 400 Kč na účet 2300612497/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte "pohovor k výcviku  - Vaše jméno a příjmení". V případě, že tak neučiníte, bude Vaše místo uvolněno dalším zájemcům.

Individuální termín je také možné domluvit telefonicky s Mgr. Barborou Hruškovou na čísle 724192047. V Brně pohovor probíhá po dohodě s lektorkou Terezou Janačíkovou Novákovou, kterou v případě zájmu kontaktujte na telefonu 728049291.


 Přijímací pohovor bude obsahovat:

  • představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
  • doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
  • doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
  • doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
  • vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
  • diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií

V případě vyššího zájmu účastníků než je kapacita výcvikové skupiny, rozhoduje v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií, pořadí podepsaných smluv

TOP