VÝCVIKOVÝ BĚH 2017-2021

První setkání výcvikového běhu proběhlo 26. - 28. dubna 2017 .

VÍCEVÝCVIKOVÝ BĚH 2018-2022

 

První setkání 2. běhu psychoterapeutického výcviku proběhlo ve dnech 13. - 15. 6. 2018.

VÍCEORGANIZAČNÍ INFORMACE

VÍCECENA VÝCVIKU

VÍCELEKTORSKÝ TÝM

VÍCEPŘIHLÁŠKA

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku.

VÍCETOP