VÝCVIKOVÝ BĚH 2017-2021

První setkání výcvikového běhu proběhlo 26. - 28. dubna 2017 .

VÍCEVÝCVIKOVÝ BĚH 2018-2022

STÁLE SE MŮŽETE HLÁSIT NA POHOVORY

Zahájení výcviku je dle naplnění kapacity plánované na červen 2018. 

VÍCECENA VÝCVIKU

VÍCEORGANIZAČNÍ INFORMACE

VÍCELEKTORSKÝ TÝM

VÍCEPŘIHLÁŠKA

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku.

VÍCETOP