VÝCVIKOVÝ BĚH 2018-2022

Zahájení výcviku je  dle naplnění kapacity plánované na duben 2018. VÝCVIKOVÝ BĚH 2017-2021

První setkání výcvikového běhu proběhlo 26. - 28. dubna 2017 .

VÍCECENA VÝCVIKU

VÍCEORGANIZAČNÍ INFORMACE

VÍCELEKTORSKÝ TÝM

VÍCEPŘIHLÁŠKA

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku.

VÍCETOP