VÝCVIKOVÝ BĚH 2017-2021

První setkání výcvikového běhu je v 26. - 28. dubna 2017 v hotelu Bor ve Lhotě u Staré Boleslavi (http://otelbor.eu/).

VÍCEVÝCVIKOVÝ BĚH 2018-2022

Zahájení výcviku je  dle naplnění kapacity plánované na duben 2018. CENA VÝCVIKU

VÍCEORGANIZAČNÍ INFORMACE

VÍCELEKTORSKÝ TÝM  

VÍCEPŘIHLÁŠKA

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku.

VÍCETOP