o-vycviku

CHARAKTER VÝCVIKU

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky.  12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe.
Psychoterapie v postmoderně nevychází pouze ze systemického výcviku. Integruje poznatky z konstruktivismu, narativní psychoterapie (narativního výcviku) a terapie zaměřené na člověka. Opírá se o takové autority, jako jsou mezi teoretiky L. Wittgenstein, H. Maturana, G. Beatson a J. Efran, nebo mezi praktiky S. Shazer či J. Seikula. Zároveň jde dál. Zaměřuje se na principy, které přesahují rámce jednotlivých škol, hledá osobitý přístup každého terapeuta. Reflektuje současné potřeby v práci s lidmi.

Lektoři výcviku Psychoterapie v postmoderně mají nejen bohaté zkušenosti s lektorováním, ale jsou též psychoterapeuty, takže plynule přenášejí zkušenosti a praktické ukázky mezi praxí a výukou.  Sebezkušenostní část řídí do bezpečné míry.

Psychoterapie v postmoderně je pro všechny, kteří mají rádi nové pohledy, propojování více směrů, respekt k tradicím a posouvání hranic zároveň. Pro ty, pro které je důležitý trvalý seberozvoj.

TOP