o-vycviku

CERTIFIKACE VÝCVIKU

Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), jeho absolventi se tedy mohou bez dalších podmínek stát členy této asociace a budou zapsáni do seznamu certifikovaných psychoterapeutů.
Více o certifikaci výcviku pro práci ve zdravotnictví najdete zde.

Potřebujete upřesnění nebo více informací? Kontaktujte našeho koordinátora na vzdelavani@gaudia.czCertifikát výcviku (45kB)

TOP