o-vycviku

CERTIFIKACE VÝCVIKU

Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), jeho absolventi se tedy mohou bez dalších podmínek stát členy této asociace a budou zapsáni do seznamu certifikovaných psychoterapeutů.

VÍCECENA VÝCVIKU

VÍCECHARAKTER VÝCVIKU

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky.  12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe.

VÍCEPRŮBĚH VÝCVIKU

Přijímací pohovory, předpoklady přijetí, podmínky absolvování, podmínky ukončení, předčasné ukončení nebo přerušení.

VÍCETOP