o-nas

TEORETICKÉ ZÁKLADY

Postmoderní přístup k realitě umožňuje nenásledovat jen jednu školu, ale dává svobodu k vytváření vlastního terapeutického přístupu. Za hlavní a nenahraditelný nástroj terapie totiž provažujeme práci terapeuta se sebou samým.
Tento přístup je osvobozující a zavazující zároveň. Dává terapeutovi šanci nezakotvit se v jediné objektivní a správné pravdě. Tato svoboda znamená závazek poctivosti a upřímnosti ke klientům i sobě samému, přijetí zodpovědnosti za důsledky toho, co si myslíme a jak na základě toho postupujeme a také radost z nikdy nekončícího učení. Každý účastník našich kurzů prochází změnou, jejímž viditelným důsledkem jsou specifické dovednosti. Základem této změny je ale změna přemýšlení o sobě i o klientech.

Přijímáme své klienty a žáky jako rovnocenné partnery. Snažíme se stále učit novým věcem, pracujeme v týmu a usilujeme o spolupráci s kolegy. Nikoho nehodnotíme. Místo předepisování pravidel pomáháme uskutečňovat vaše lepší já. Místo jednostranného rozhodnutí o tom, co je dobré a co špatné, hledáme společně s těmi, kterým pomáháme, co je pro ně životaschopné.

TOP