faq-a-ke-stazeni

FAQ
Je psychoterapeutický výcvik certifikovaný pro práci ve zdravotnictví?

Odpověď: 

Dne 1. žáří 2018 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Novela byla vyhlášena pod č. 164/2018 Sb.

Touto novelou byla ustanovena pro klinické psychology nástavbová atestace v psychoterapii. Nepřímo z ní plyne, že pojmenování psychoterapeut má právo používat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí v psychoterapii. Atestace zatím nemá obsah, dokud nebude atestaci možno dělat, platí pro psychology a pro lékaře psychiatry - nepřímá profesní úprava prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Jak to bude u lékařů dál zatím nevíme.

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) o této skutečnosti ví, uvědomuje si její nepříznivé dopady a podniká kroky, aby došlo ke změně této novely. Snaží se prosadit, aby těmto atestovaným psychologům příslušel titul klinický psychoterapeut či klinický psycholog - psychoterapeut, zatímco psychoterapeut jako takový bez označení měl širší působnost ve zdravotnictví i mimo něj. Podobně jako je to s pojmem psycholog.

Dále se ČAP snaží prosadit, aby se jí certifikované výcviky staly uznávanou součástí předatestační přípravy pro klinické psychology a psychitary.

 

Lze cenu výcviku rozdělit na splátky?

Odpověď: Ano, výcvik lze splatit po 10 splátkách, a to v předem daných termínech uvedených v dohodnutém splátkovém kalendáři.

 

Co je to ochutnávka?

Odpověď: Ochutnávka je ukázka toho, co všechno vás v psychoterapeutickém výcviku čeká, kdo a jak vás bude vzdělávat, a také prostor, kde se můžete na cokoli zeptat a zjistit, jestli je náš psychoterapeutický výcvik vhodný právě pro vás.

 

Máte-li jiné otázky, kontaktujte nás pomocí formuláře níže.

KONTAKTUJTE NÁS


codeTOP